Marek Smoczyński

organista

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w klasie prof. Józefa Serafina oraz dra Jarosława Wróblewskiego. Swoją edukację muzyczną zapoczątkował w wieku 7 lat w klasie fortepianu Pani prof. Aleksandry Kowalik-Burdzy. W szkole średniej rozpoczął naukę gry na organach pod kierunkiem Pani prof. Emilii Dziubińskiej. Liceum ukończył otrzymując dyplom z wyróżnieniem.

W 2010 r. podjął studia na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w klasie Pani prof. Magdaleny Czajki, z którą współpracował do momentu uzyskania dyplomu licencjata z oceną celującą. Prowadzi ożywioną działalność artystyczną poprzez udział w licznych kursach mistrzowskich w kraju oraz za granicą, prowadzonych m.in. przez prof. Ludgera Lohmana, prof. Joachima Grubicha, prof. Wolfganga Zerera czy prof. Martina Schmedinga.

Zdobywał nagrody na konkursach interpretacji, m.in. ll miejsce na Międzyszkolnym Konkursie Organowym w Olsztynie (2009 r.), lV miejsce ( l miejsca nie przyznano) na Konkursie Muzyki Organowej w Rumii (2011 r.), wyróżnienie na Akademickim konkursie organowym „Romuald Sroczyński in memoriam” w Poznaniu (2012 r.) , l miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Wykonawstwa Utworów Organowych „Hindemith – Karg-Elert – Reger” w Krakowie (2013 r.) oraz I miejsce na Międzynarodowym Konkursie Organowym im. Feliksa Nowowiejskiego w Poznaniu (2015 r.). Korzystając z możliwości jakie oferuje międzynarodowy program wymiany studentów Erasmus, pobierał także nauki w klasie prof. Arvida Gasta w Musik Hochschüle w Lubece w 2014 r.

Więcej: http://www.mareksmoczynski.pl/