Jesteśmy grupą wolontariacką powstałą w styczniu 2019 r., której celem jest promocja muzyki i sztuki. Nazwą zawężamy się do obrębu Anina, ale w naszej działalności wychodzimy nawet poza Polskę.
 

Kim są członkowie ATA?

 
Członkowie stowarzyszenia są aktywistami blisko związanymi z Aninem, działającymi m.in. w scholi parafialnej i TV Salve Regina. Jesteśmy grupą entuzjastów muzyki poważnej, którzy mają doświadczenie w organizacji różnego rodzaju spotkań, wydarzeń, koncertów.
 

Dlaczego powstało ATA?

 
Chcemy promować kulturę, w szczególności muzykę poważną, wśród lokalnej społeczności. Naszym marzeniem byłoby, aby hasło Anin kojarzone było nie tylko w kontekście mieszkającym na jego terenie poetów, ale także by osiedle było postrzegane jako ostoja i zarzewie wszelkiej maści kultury wyższej. Pragniemy, by ludzie mogli przyjść do Anina posłuchać dobrej muzyki na dumie całej społeczności — nowych organach piszczałkowych.
 

Skąd ATA czerpie pieniądze na działania?

 
Jesteśmy organizacją, która funkcjonuje na zasadzie wkładu własnego członków-wolontariuszy. Pieniądze na organizowanie koncertów pozyskujemy z wszelkiej maści konkursów na dofinansowania. Międzynarodowy Festiwal Organowe Brzmienia zostanie sfinansowany dzięki wygraniu tzw. małych grantów w konkursie dotacyjnym urzędu miasta stołecznego Warszawy.
 

Czy mogę dołączyć do ATA?

 
Stowarzyszenie zwykłe Anińskie Towarzystwo Artystyczne otwarte jest na nowych członków. Chętnie nawiązujemy współpracę z ludźmi mającymi inicjatywę i chęć, by zrobić coś ponad przeciętną, zorganizować coś niezwykłego.
oprac. Grzegorz Samson